Det händer på Ninolab!

Automatisk online-provtagning från Flownamics

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument. Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer.Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika

Läs mer »

Total kontroll med Micro-Matrix från Applikon

Den unika micro-Matrix från Applikon erbjuder total kontroll över 24 oberoende bioreaktorer i ett bekvämt mikrotiter-format. Var och en av de 24 bioreaktorerna kan kontrolleras individuellt på samma sätt som en traditionell bioreaktor: Mätning och styrning av pH, temperatur och upplöst syre Individuella vätsketillsatser (inklusive förprogrammerad medie-feed) Tillsats av upp

Läs mer »

Ultraljudssonikatorer från Hielscher

Hielschers ultraljudssonikatorer för laboratoriebruk är kompakta enheter som kan handhållas eller monteras på stativ. Amplituden kan justeras mellan 20 och 100%.Inställbar pulsning finns på några modeller. Utbytbara sonitroder finns för olika applikationer. Typiska applikationer är provberedning, homogenisering, dispensering, extraktion, nedbrytning av celler, avgasning eller intensivrengörning. Kontakt Tomas Kjelssontkj@ninolab.se08-590 962 07

Läs mer »

Laudas nya Integral-serie

Välkänd kvalitet Laudas produkt serie Integral har funnits på marknaden i 20 år. Nu är det dags för nästa digitala generation med innovativa och moderna lösningar för krävande kunder. Maximal uppkoppling Framtidssäker och molnbaserad. Integralserien kan flexibelt anslutas till en mängd av kommunikationsmiljöer. Med hjälp av en integrerad WEB-server kan

Läs mer »

Högkvalitativa handskboxar från Mbraun

Standardiserade och kundanpassade handskboxsystem samt isolatorer. Handskboxsystemen ger användaren möjlighet att jobba i en syrefri och/eller fuktfri miljö. Med inerta gaser som omgivande atmosfär är det möjligt att skydda ämnen som oxiderar i kontakt med syre eller fukt. Atmosfären inne i handskboxen filtreras genom HEPA filter, därefter avlägsnas syre och

Läs mer »

Maximera frysförvaringen!

Öka förvaringskapaciteten i Formas frysar med 20%! Förutom de standardrack som finns att tillgå har vi nu skapat en helt ny, specialframtagen inredning till Formas frysprogram. Denna inredning maximerar det totala antalet förvarade askar och ökar kapaciteten med 20% i respektive modell!I dagsläget finns detta inredningssystem för 5 cm och

Läs mer »

TwinCool – Säker design från Haier

Haier Biomedical har ett omfattande program av både enklare och mer avancerade lågtemperaturskåp och boxar för stabil frysförvaring ner till -86°C. I programmet finns även frysar lågtemperaturfrysar med den intelligenta TwinCool tekniken är baserad på två av varandra oberoende kylsystem vardera i stånd att bibehålla -80°C. Kylsystemet ger maximal säkerhet,

Läs mer »

Kryoutrustning och tillbehör

Säker kyltransport av biologiska prover Voyageur har en porös massa i väggen som suger upp det flytande kvävet. Eftersom vätskan sugs upp av materialet kan ingen vätska läcka ut om kärlet välter eller tippar under transport. En speciell skyddsbox finns som tillbehör, den säkerställer att Voyageurkärlet inte skadas under transporten.

Läs mer »

Ultraljudssonikatorer från Hielscher

Hielschers ultraljudssonikatorer för laboratoriebruk är kompakta enheter som kan handhållas eller monteras på stativ. Amplituden kan justeras mellan 20 och 100%.Inställbar pulsning finns på några

Läs mer »

Laudas nya Integral-serie

Välkänd kvalitet Laudas produkt serie Integral har funnits på marknaden i 20 år. Nu är det dags för nästa digitala generation med innovativa och moderna

Läs mer »

Maximera frysförvaringen!

Öka förvaringskapaciteten i Formas frysar med 20%! Förutom de standardrack som finns att tillgå har vi nu skapat en helt ny, specialframtagen inredning till Formas

Läs mer »

Senaste nytt från Elga – Purelab Quest!

Tre vattenreningskvaliteter från samma anläggning Typ IUltrarent vatten för analytiska tillämpningar såsom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), cellkultur, vävnadskultur eller molekylärbiologitekniker. Typ IIRent vatten för

Läs mer »